top of page

Welcome!

미로찾기에 오신 여러분을 환영합니다

일시    2018.01.31.Wed. ~ 02.03.Sat.

 

장소    백석대학교 천안캠퍼스

 

대상    대학생 청년

 

인원    1500명 (선착순)

 

참가비 1 12/31     90,000
       
  2 01/30    100,000
       
 3 현장접수 120,000
         

         국민은행 928737-01-019889

         예금주 청년의뜰 진로와 소명

 

문의   진로와소명 미니스트리즈  

        02-586-0907
        jinsokr@gmail.com
        facebook.com/jinsokr

 

         학원복음화협의회
         02-838-9743

        kcen@kcen.or.kr

        facebook.com/krcen

환영합니다. 빠른 시일 안에 연락 드리겠습니다.

bottom of page